Partneři

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří kampaň v období let 2012 až 2016 podpořili

AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca je přední mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním výzkumným programem zaměřeným na oblasti gastroenterologie, anesteziologie, kardiovaskulárních onemocnění, onkologie, onemocnění CNS, infekčních onemocnění, respiračních onemocnění, kloubních a kostních onemocnění.

Stránky partnera


Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

AZZS ČR sdružuje zdravotnické záchranné služby České republiky, pracuje jako koordinační orgán, jenž analyzuje postavení ZZS v systému zdravotní péče. Zastupuje členy asociace jako poskytovatele zdravotní péče při jednáních se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR, plní funkci konzultačního orgánu ve vztahu k ústředním orgánům, ostatním článkům státní správy a samosprávy a dalším složkám IZS.V neposlední řadě navrhuje společné postupy v oblasti poskytování zdravotní péče, výuky a vzdělávání se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Stránky partnera


Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Společnost přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof je součástí ČLS JEP a je odbornou organizací sdružující lékaře, kteří pracují v oboru či se zajímají o problematiku přednemocniční neodkladné péče. Organizuje odborná setkání a vědecká shromáždění v problematice UM a MK, podílí se na zavádění a rozšiřování nejnovějších poznatků vědy do nejširší praxe, popularizuje vědecké lékařské poznatky mezi veřejností.

Stránky partnera


Medtronic Czechia

Medtronic Czechia

Medtronic je vůdčí světovou společností v oblasti medicínských technologií, poskytující celoživotní řešení lidem s chronickým onemocněním. Naším posláním je přispívat inovativními biomedicínskymi technologiemi ke zmírnění bolesti, obnovení zdraví a prodloužení života.

Stránky partnera


Opinion Window

Opinion Window

Opinion Window - nezávislá, full service agentura pro výzkum trhu, působící v České republice již od roku 1992. Nabízí své služby a bohaté zkušenosti v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Opinion Window má vlastní tazatelskou sít (600 tazatelů v CZ, 200 v SK) a je členem profesních oraganizací ESOMAR a SIMAR.

Stránky partnera


SENSEN sdružuje aktivní seniory

SENSEN sdružuje aktivní seniory

Projekt SENSEN (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi.

Hledáme a nalézáme seniory, kteří se ještě rádi dívají kolem sebe, není jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce. Hledáme a nalézáme seniory, kteří chtějí a umějí cosi dát – zkušenost, kvalifikovaný názor, paměť na doby dnes už jakoby zasuté v historii. Nabízíme spojenectví, máme první programy, podporujeme nové, zajímavé iniciativy.

Po celé zemi vznikají kluby SENSEN - neformální spojení starších lidí, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc. Prostřednictvím našeho webu www.sensen.cz si vyměňují zkušenosti, inspirují se jinde, navzájem si pomáhají… Zapojují se do tvorby unikátní paměti této země – Národní kroniky či do projektu sběru odložených dětských knížek, učí se s námi pracovat s počítačem a zdravě, v co nejlepší psychické a fyzické kondici prožívat zralý věk.

Zdraví je v každém věku základní předpoklad aktivního života, a proto podpora komplexního zdravého životního stylu je jedním hlavních programů projektu SENSEN. Připojením ke kampani JEDNEJ RYHLE, ZACHRAŇ ŽIVOT chceme pomoci rozšířit možnosti seniorů starat se aktivně o své zdraví.

Stránky partnera


Novinky

Aplikace TABLETKY Nová aplikace TABLETKY pro vaše mobilní telefony pomůže s užíváním léků po infarktu.
Infarkt? Volejte 155 Včasné přivolání záchranky je rozhodující pro každého, kdo dostane srdeční infarkt.
ZDRAVÉ SRDCE.ZDRAVÁ FIRMA Advokátní kancelář Randl Partners pomůže šířit poselství kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT ve firmách