Partneři

Děkujeme všem partnerům a sponzorům, kteří kampaň v období let 2012 až 2016 podpořili

AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca je přední mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním výzkumným programem zaměřeným na oblasti gastroenterologie, anesteziologie, kardiovaskulárních onemocnění, onkologie, onemocnění CNS, infekčních onemocnění, respiračních onemocnění, kloubních a kostních onemocnění.

Stránky partnera


Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

AZZS ČR sdružuje zdravotnické záchranné služby České republiky, pracuje jako koordinační orgán, jenž analyzuje postavení ZZS v systému zdravotní péče. Zastupuje členy asociace jako poskytovatele zdravotní péče při jednáních se zdravotními pojišťovnami a MZ ČR, plní funkci konzultačního orgánu ve vztahu k ústředním orgánům, ostatním článkům státní správy a samosprávy a dalším složkám IZS.V neposlední řadě navrhuje společné postupy v oblasti poskytování zdravotní péče, výuky a vzdělávání se Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Stránky partnera


Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof

Společnost přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof je součástí ČLS JEP a je odbornou organizací sdružující lékaře, kteří pracují v oboru či se zajímají o problematiku přednemocniční neodkladné péče. Organizuje odborná setkání a vědecká shromáždění v problematice UM a MK, podílí se na zavádění a rozšiřování nejnovějších poznatků vědy do nejširší praxe, popularizuje vědecké lékařské poznatky mezi veřejností.

Stránky partnera


Medtronic Czechia

Medtronic Czechia

Medtronic je vůdčí světovou společností v oblasti medicínských technologií, poskytující celoživotní řešení lidem s chronickým onemocněním. Naším posláním je přispívat inovativními biomedicínskymi technologiemi ke zmírnění bolesti, obnovení zdraví a prodloužení života.

Stránky partnera


Opinion Window

Opinion Window

Opinion Window - nezávislá, full service agentura pro výzkum trhu, působící v České republice již od roku 1992. Nabízí své služby a bohaté zkušenosti v oblasti kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Opinion Window má vlastní tazatelskou sít (600 tazatelů v CZ, 200 v SK) a je členem profesních oraganizací ESOMAR a SIMAR.

Stránky partnera


SENSEN sdružuje aktivní seniory

SENSEN sdružuje aktivní seniory

Projekt SENSEN (Senzační senioři) vznikl v Nadaci Charty 77 / Konto BARIÉRY jako odpověď na demografický vývoj v naší zemi.

Hledáme a nalézáme seniory, kteří se ještě rádi dívají kolem sebe, není jim lhostejný vývoj společnosti, města, obce. Hledáme a nalézáme seniory, kteří chtějí a umějí cosi dát – zkušenost, kvalifikovaný názor, paměť na doby dnes už jakoby zasuté v historii. Nabízíme spojenectví, máme první programy, podporujeme nové, zajímavé iniciativy.

Po celé zemi vznikají kluby SENSEN - neformální spojení starších lidí, kteří nechtějí jen odpočívat a přijímat cizí pomoc. Prostřednictvím našeho webu www.sensen.cz si vyměňují zkušenosti, inspirují se jinde, navzájem si pomáhají… Zapojují se do tvorby unikátní paměti této země – Národní kroniky či do projektu sběru odložených dětských knížek, učí se s námi pracovat s počítačem a zdravě, v co nejlepší psychické a fyzické kondici prožívat zralý věk.

Zdraví je v každém věku základní předpoklad aktivního života, a proto podpora komplexního zdravého životního stylu je jedním hlavních programů projektu SENSEN. Připojením ke kampani JEDNEJ RYHLE, ZACHRAŇ ŽIVOT chceme pomoci rozšířit možnosti seniorů starat se aktivně o své zdraví.

Stránky partnera


Novinky

Den čísla 155 V úterý 15.5. proběhne po celé republice Den čísla 155
Aplikace TABLETKY Nová aplikace TABLETKY pro vaše mobilní telefony pomůže s užíváním léků po infarktu.
Infarkt? Volejte 155 Včasné přivolání záchranky je rozhodující pro každého, kdo dostane srdeční infarkt.