Kontakty

Kontaktní údaje

HELIS Partners Consulting, s.r.o.
City Tower Building
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Czech Republic

office@solutions4life.eu

Kontakt pro média: Michal Tučník
tucnik@solutions4life.eu 

Kontaktní formulář

Novinky

Aplikace TABLETKY Nová aplikace TABLETKY pro vaše mobilní telefony pomůže s užíváním léků po infarktu.
ZDRAVÉ SRDCE.ZDRAVÁ FIRMA Advokátní kancelář Randl Partners pomůže šířit poselství kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT ve firmách
ZDRAVÉ SRDCE.ZDRAVÁ FIRMA LBBW Bank podpoří kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT