Můžete

zachránit život,

pokud správně rozpoznáte příznaky srdečního infarktu a budete jednat rychle. Okamžitým zavoláním záchranné služby zajistíte postiženému tu nejlepší léčbu v co nejkratším možném čase.
Rozpoznejte příznaky Rozpoznejte příznaky Jednejte rychle Jednejte rychle Volejte zdravotnickou záchrannou službu Volejte zdravotnickou záchrannou službu Zajistění potřebné léčby Zajistění potřebné léčby

Kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT je součástí mezinárodní iniciativy Stent for Life (www.stentforlife.com), společné koalice Evropské asociace pro perkutánní kardiovaskulární intervenci (EAPCI), registrované pobočky Evropské kardiologické společnosti (ESC) a EuroPCR.

Tato kampaň pro veřejnost vznikla díky vzdělávacímu grantu poskytnutému od partnerů, kteří nemají žádný vliv na její vědecký obsah.

ZDRAVÉ SRDCE.ZDRAVÁ FIRMA grafika Advokátní kancelář Randl Partners pomůže šířit poselství kampaně JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT ve firmách

Celý článek ...
ZDRAVÉ SRDCE.ZDRAVÁ FIRMA grafika LBBW Bank podpoří kampaň JEDNEJ RYCHLE. ZACHRAŇ ŽIVOT

Celý článek ...